Tuesday, May 3, 2011

Hero Of The World


x faham? buat2 faham...hehe 

[4:76] "Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah."
[AN NISAA’ ayat 76]

2 comments: